Videnskabelige artikler

Adgang
Adgang hjemmefra (med bibliotekslogin)
Videnskabelige artikler giver dig adgang til 65 millioner videnskabelige primært engelsksprogede artikler, der tidligere har været forbeholdt universitetsstuderende og forskningsansatte.

”Videnskabeligeartikler” er en tjeneste på bibliotek.dk, der giver alle biblioteksbrugere adgang til flere hundrede millioner videnskabelige artikler. Adgangen omfatter tidsskrifter, som tidligere alene har været forbeholdt universitetsstuderende og forskningsansatte.

Tjenesten er interessant for den almindelige private borger, som interesserer sig indgående for et emne, og som derfor ønsker at få indblik i de videnskabelige kilder om f.eks. medicin, naturvidenskab eller psykologi. Den er også interessant for f.eks. den tidligere studerende, som efter færdiggjort studie nu kan fortsætte med at holde sig fagligt ajour.

Den nye tjeneste er for alle biblioteksbrugere, der efterspørger videnskabelige artikler til studieformål og privat. Kommerciel brug af tjenesten er ikke tilladt.

Hvem står bag servicen
Tjenesten er udviklet i et samarbejde mellem Statsbiblioteket og DBC. Projektet er støttet af DEFF og Kulturstyrelsen (Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering). Formålet er at give borgere nem adgang til viden, som ellers er forbeholdt universiteterne.

Har du spørgsmål, så skriv til videnskabeligeartikler@kb.dk

  • Bestil artikler som ellers er forbeholdt universiteterne
  • Bestil til afhentning på dit bibliotek
  • Du får besked fra dit bibliotek via sms eller e-mail, når artiklen er sendt
  • Det tager mellem 4 og 10 hverdage
  • Du kan maksimalt foretage 25 bestillinger pr. måned
  • Hvis du er studerende eller forsker, kan du downloade artiklerne
           direkte hvis din uddannelsesinstitution har adgang.