Arkivets arbejdsgrupper

I perioden september-april afholdes lokalhistoriske arbejdsgruppemøder på biblioteket i Asnæs.

Her vil der være mulighed for at arbejde med erindringsværksteder, etablering af interviewgrupper, slægtsforskning, billedregistrering og arbejde med lokalhistoriske emner efter eget valg. Vores teknik og arbejdsplads har fået en central plads i den fysiske indretning, sådan at det lokalhistoriske arbejde kan glæde flere og skabe mange gode snakke med bibliotekets øvrige brugere.

Yderligere information om arbejdsgrupperne kan fås ved henvendelse til Odsherred Lokalarkiv/, Odsherred Bibliotek og Kulturhuse. Tlf. 5966 5000. Email: biblioteket@odsherred.dk