Læsekredse

Hvis I er en privat læsekreds kan vi tilbyde
  • Læsekredsen oprettes som låner (husk at vi skal have en der er ansvarlig).
  • Lånetiden for bøger til læsekredsbrug er ekstraordinært 45 dage
  • Vi skaffer det antal bøger I har brug for. Helt nyudgivne bøger og meget efterspurgte bøger kan være problematiske at skaffe.
  • Kom i god tid - minimum 14 dage før bøgerne skal bruges - med en eller flere bogtitler.  Husk at oplyse kontaktperson og dato for, hvornår bøgerne skal være klar til afhentning.
  • Biblioteket sørger for, at bøgerne er klar til rette tid.
  • Der betales ikke bøder/gebyr ved for sent aflevering
  • Hjemkaldelse udsendes efter 18. overskridelsesdag. Bemærk at det sker automatisk dvs. vi kan ikke stoppe det!
  • 40 dage efter afleveringsdatoen sendes en regning på erstatningsbeløbet + 230 kr. (gebyr) – som skal betales
  • Vi vejleder gerne om egnede bøger inden for alle genrer og perioder
  • Vi hjælper gerne med at finde anmeldelser eller analyser af bøgerne. Du kan også frit søge i databasen Infomedia på bibliotekerne. Her har du adgang til de største danske aviser, dog kun nogle år tilbage, f.eks findes Jyllands-posten tilbage fra 1996. Du kan få hjælp til søgning hos bibliotekaren.

Find masser af inspiration på vores Læsekredsside.

Bibliotek.dk henviser til danske avis- og tidsskriftsartikler. Du kan bestille artiklerne til afhentning på bibliotekerne. Nogle af avisartiklerne har du direkte adgang til som bruger af Odsherred Bibliotek. Læs mere på bibliotek.dk.
litteratursiden.dk finder du også mange anmeldelser

Læseklubber på nettet
Litteratursiden.dk har en lang række forskellige læseklubber, som du kan tilmelde dig og du kan også oprette din egen læseklub.
www.ageforce.dk  Er du over 50 år kan du tilmelde dig Ageforce-netværket. Her har nogle medlemmer dannet en digital læsekreds.