Læsekredse

Kunne du tænke dig at være del af et bogfællesskab? Vi kan hjælpe dig i gang med en ny læsekreds eller sætte dig i forbindelse med en allerede eksisterende læsekreds.

Vil du være en del af en læsekreds, kan du da tage kontakt til bibliotekar Eva Nielsen på evni@odsherred.dk.

God læselyst!