Kulturhusfrivillig

Odsherred Bibliotek og Kulturhuse har mange engagerede frivilllige, som hjælper til ved arrangementer og udstillinger. Vi afholder jævnligt møder om kommende aktiviteter, dagligdagen i Pakhuset og meget andet. Vi er altid interesseret i ideer til forberedninger og nye aktiviteter. Kom og vær med!

Frivillige 2023

Typiske opgaver for vores frivillige er

  • Hjælpe til ved arrangementer f.eks. pasning af bar, opvask, oprydning, entre. 
  • Kustode i Pakhusgalleriet. 
  • Distribution af plakater og foldere.

Som frivillig får du mulighed for at engagere dig aktivt i Odsherreds kulturliv, og samtidig bliver du en del af et socialt fællesskab og møder nye mennesker fra lokalmiljøet. Som frivillig kommer du med til en årlig fest med hele BOK´s personale, og du har gratis adgang til mange af vores arrangementer.

Der er flest frivilligopgaver i Pakhuset, men vi kan altid bruge en hjælpende hånd i Aksen i Asnæs og i PAKHUSgalleriet.

Vil du være frivillig?

Hvis du har lyst til at være en af vores frivillige og være med til at støtte op omkring kulturen i Odsherred, kan du kontakte kulturformidler Pernille Høst på tlf: 59 66 50 11.