Pakhus2

Pakhus2 rummer et stort lokale og mødekøkken.

Bygningen, har tidligere rummet Kulturkamæleonen og før det, Ungdomsklubben Freden. Bygningen, der også har været trælasthandel, ligger ud til samme plads som det gamle Pakhus og biblioteket.

Lokalerne kan lånes/lejes. Læs mere under Lån af lokaler.