Odsherred Wiki

Odsherred Wiki er et online lokalhistorisk leksikon, der er skabt af brugerne.

I januar 2011 påbegyndte Odsherred Lokalarkiv arbejdet med at skabe et lokalhistorisk leksikon, hvor du kan finde kortere og længere artikler relateret til Odsherreds historie. Lokalarkivet har lagt fundamentet til leksikonet, men Odsherred Wiki skabes af brugerne selv og udviklingen er dermed op til brugerne selv.

På nuværende tidspunkt kan du finde mere end 10.000 artikler på Odsherred Wiki.

Søger du noget, som pt ikke er at finde på Odsherred Wiki, er du velkommen til selv at skrive en artikel om emnet.

Søg på Odsherred Wiki her.