Arkivets samlinger

Arkivets samlinger kan opdeles i 4 grupper:
Lokalhistorisk litteratur
En samling af lokalhistoriske bøger. Bøgerne på arkivet er til brug på stedet og kan derfor ikke lånes. Nogle bøger findes også i bibliotekets udlånssamling og i andre tilfælde kan vi i begrænset omfang kopiere siderne med de ønskede oplysninger. Vi har også en del lokale aviser mange år tilbage. Disse finder du i vores avissamling i Vig eller Asnæs. Spørg personalet.
 
Arkivalier
En samling af arkivalier. Det vil sige breve, dokumenter, beslutningsprotokoller og regnskaber med mere fra private, foreninger og virksomheder. Ikke alle disse er offentligt tilgængelige. For at beskytte følsomme personoplysninger kan de være utilgængelige i en årrække. Spørg personalet, hvis I ønsker at se nogle af vore arkivalier. Du kan søge i vores arkivalier på arkiv.dk.
 
Billeder, film, video og lyd
En samling af gamle og nyere fotografier og postkort, film, video og lydoptagelser. Vi låner ikke billeder ud, men vi tilbyder fotokopiering eller scanning af billeder i god kvalitet. Vi er i gang med at digitalisere vores film og lydoptagelse, så vi på et tidspunkt kan tilbyde kopier af disse kilder. En del filmklip kan opleves på vores kanal på Youtube.com, og en del af vores billeder er tilgængelige på lokalarkivets online billedgalleri.
 
Avissamling
Odsherred Lokalarkivs avissamlinger er placeret på Vig og Asnæs biblioteker. De to avissamlinger supplerer hinanden. Da det drejer sig om store og slidte bind, kan vi ikke påtage os at sende dem fra den ene afdeling til den anden, men må henvise brugerne til at besøge arkiverne/bibliotekerne i henholdsvis Vig og Asnæs.
 
Avissamlingen i Vig består af
 • Odsherred Tidende 1916-20 (ikke komplet) 
 • Odsherreds Tidende 1921-1937, 1949-1962.
 • Holbæk Amts Tidende/Odsherred Tidende 1938-1948.
 • Holbæk Amts Venstreblad okt. kvt. 1921-89.
 • Holbæk Amts Socialdemokrat 1915-36
 • Demokraten Weekend 1978-84
 • Nykøbing Avis 1858-1874 (mikrofilm)
 • Nykøbing Avis 1858 samt 1875-1916
 • Nykøbing Dagblad 1889-1914, 1916
 • Odsherreds Avis okt. kvt. 1921-22
 • Ugeavisen for Odsherred/Ugeavisen for Nykøbing 1981-
 • Ugebladet for Vig og omegn 1956-59, 1962-63.
 • Ugeposten for Vig og omegn 1967-71
 • Trundholmposten 1971-75
 • Odsherredskysten 1975-
 
Avissamlingen i Asnæs består af:
 • Holbæk Amts Venstreblad 1905-1992 (mikrofilm)
 • Dragsholm Posten 1972-2006
 • Det Ny Odsherred 2006-2013
 • Ugeavisen Odsherred 2013-