Slægtsforskernes Bibliotek – Danskernes historie online

Af Erla
20.12.21
Danmarks største samling af online litteratur om personal-, slægts- og lokalhistorie.

Slægtsforskernes Bibliotek er et specialbibliotek for historikere, slægtsforskere og andre historie-interesserede. Det indeholder værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.
De ældste værker er udarbejdet i slutningen af 1500-tallet, og bestanden rækker frem til nutiden.

Der er i dag mere end 14.100 titler online.

Man kan søge i bibliotekets samlinger og søge fritekst i alle online-værker ved hjælp af bibliotekets Google-søgning. Slægtsforskernes Bibliotek blev etableret i 2012 af den almennyttige forening Danske Slægtsforskere (slaegt.dk). Det primære formål med Slægtsforskernes Bibliotek er at digitalisere litteratur inden for kategorierne lokalhistorie, slægtshistorie, personalhistorie, kildeskrifter, opslagsværker og hjælpemidler.

Biblioteket modtager gerne donationer, hvad enten der er tale om fysiske bøger, elektroniske værker eller værker, der allerede er scannet. Vi registrerer materialerne og stiller dem til rådighed for alle interesserede.

Biblioteket er baseret på hjælp fra et større antal frivillige. Der er enten tale om hjælp i biblioteket, der ligger i Albertslund, eller man kan sidde hjemme ved en PC og arbejde med behandlingen af scannede værker. Kontakt os, hvis du er interesseret i at være frivillig hjælper.