Reglement

Her kan du læse om regler for lån, udstedelse af lånerkort, gebyrer, køb af billetter, m.m.

Brug af Odsherred Bibliotek

 • Alle kan låne på biblioteket
 • Det er gratis at låne
 • Sundhedskort bruges som lånerkort sammen med PIN-kode
 • Børn til og med 14 år kan få udstedt et lånerkort i stedet for sundhedskort
 • Voksne kan få udstedt lånerkort, hvis det ønskes
 • Adresseændring skal meddeles biblioteket

Lånetid

 • Lånetiden er 30 dage medmindre andet er anført
 • Tjek altid lånekvitteringen for afleveringstidspunkt
 • Lånetiden for spillefilm er 14 dage
 • Lånetiden for konsolspil er 14 dage
 • Alt materiale kan genlånes op til fem gange, hvis ingen andre har reserveret materialet. Ønsker du at forlænge dit lån, skal det ske så tæt på afleveringsfristen som muligt – tidligst en uge inden
 • Rettidig aflevering er indenfor bibliotekets åbningstid

Hvis lånetiden overskrides

Hvis materialet ikke bliver afleveret til tiden, opkræver biblioteket følgende gebyrer:

Voksne (fra 18 år)
1 - 7 dages overskridelse 20,-
8 - 14 dages overskridelse 50,-
15 - 21 dages overskridelse 120,-
22 - 39 overskridelse 200,-
40 dags mm. overskridelse 230,-

 • 40 dage efter afleveringsdagen sendes en regning på erstatningsbeløbet.
 • Som en service udsendes en hjemkaldelse af materialet på 10. overskridelsesdag.
 • Efter 10 uger overgår sagen til Odsherred Kommunes opkrævningsafdeling.
 • HUSK, du kan betale her på hjemmesiden.

Vær opmærksom på

 • Al brug af bibliotekets materialer er på eget ansvar.
 • Bortkommet eller ødelagt materiale erstattes af låneren.
 • Hvis du skylder kr. 200 eller derover i gebyr, kan du ikke låne.
 • Regninger på gebyrer over kr. 200 og erstatninger sendes til din e-Boks/digital post.
 • Aflevering gennem bibliotekets brevsprække sker på eget ansvar. Materialet betragtes først som afleveret, når bibliotekets medarbejdere har registreret det.
 • Erstatningsprisen bliver fastsat af biblioteket, der tager udgangspunkt i anskaffelssprisen. Bemærk, at klargøring og mulige rettigheder også er en del af prisen. Alle film købes med rettigheder.
 • Flerbindsværker, dele af serier og lydbøger, der ikke kan anskaffes enkeltvis, erstattes med hele værkets pris.
 • Afleverer du materialet inden et år, kan erstatningen refunderes.