Reglement

Her kan du læse om regler for lån, udstedelse af lånerkort m.m.

Brug af Odsherred Bibliotek

 • Alle kan låne på biblioteket
 • Det er gratis at låne
 • Sundhedskort bruges som lånerkort sammen med PIN-kode
 • Ved indmeldelse og ved ændring af Pinkode, skal forevises gyldig billedlegitimation
 • Børn til og med 14 år kan gratis få udstedt et lånerkort i stedet for sundhedskort
 • Mistede lånerkort erstattes, hvis der ønskes et nyt
 • Adresseændring skal meddeles biblioteket
Pris på lånerkort

Børn til og med 14 år: gratis

Voksne kan få udstedt lånerkort, hvis det ønskes. Pris: 10,-

Lånetid

 • Lånetiden er 30 dage medmindre andet er anført
 • Tjek altid lånekvitteringen for afleveringstidspunkt
 • Lånetiden for spillefilm er 14 dage
 • Lånetiden for konsolspil er 14 dage
 • Alt materiale kan genlånes op til fem gange, hvis ingen andre har reserveret materialet. Ønsker du at forlænge dit lån, skal det ske så tæt på afleveringsfristen som muligt – tidligst en uge inden
 • Rettidig aflevering er indenfor bibliotekets åbningstid

Hvis lånetiden overskrides

Hvis materialet ikke bliver afleveret til tiden, opkræver biblioteket følgende gebyrer:
 
Børn (0-15 år)
1 - 7 dages overskridelse 10,-
8 - 14 dages overskridelse 25,-
15 - 21 dages overskridelse 55,-
22 - 39 overskridelse 100,-
40 dags mm. overskridelse 120,-
 
Voksne
1 - 7 dages overskridelse 20,-
8 - 14 dages overskridelse 50,-
15 - 21 dages overskridelse 120,-
22 - 39 overskridelse 200,-
40 dags mm. overskridelse 230,-
 

40 dage efter afleveringsdagen sendes en regning på erstatningsbeløbet.

Som en service udsendes en hjemkaldelse af materialet på 10. overskridelsesdag.

Efter 10 uger overgår sagen til Odsherred Kommunes opkrævningsafdeling.

Hvis der skyldes kr. 200,- eller derover i gebyr, kan man ikke låne.

Bortkommet eller ødelagt materiale erstattes af låneren.

HUSK du kan betale her på hjemmesiden.

Regninger på gebyrer over 200 kr. og erstatninger sendes fremover til din e-Boks/digital post.

 
 • Al brug af bibliotekets materialer er på eget ansvar.
 • Aflevering gennem bibliotekets brevsprække sker på eget ansvar og materialet betragtes først som afleveret, når bibliotekets medarbejdere har registreret det.
 • Erstatningsprisen bliver fastsat af biblioteket, der tager udgangspunkt i anskaffelssprisen. Bemærk, at klargøring og mulige rettigheder også er en del af prisen. Alle film købes med rettigheder.
 • Flerbindsværker, dele af serier og lydbøger, der ikke kan anskaffes enkeltvis, erstattes med hele værkets pris. 
 • Afleverer du materialet inden et år, kan erstatnigen refunderes.