Sådan bruger og sikrer vi dine data på Odsherred Bibliotek

Registrering af dine data på Odsherred Bibliotek.

Brugere hos Odsherred Bibliotek

Odsherred Biblioteks behandling af personoplysninger om dig I medfør af databeskyttelsesforordningen skal Odsherred Bibliotek give dig information om bibliotekets behandling af personoplysninger.

For at du kan blive bruger i Odsherred Bibliotek, registrerer vi dit cpr.nr., navn og adresse. Evt. også mobiltelefonnummer og e-mail.  Det skal noteres, hvis du har navne- og adressebeskyttelse. Sundhedskort skal forevises.

Vil du bruge alle vores selvbetjente tilbud, registrerer vi også en pinkode, som du selv indtaster. De 4 tal vises som * i systemet.

Vi registrerer dine oplysninger i det landsdækkende bibliotekssystem Cicero, som ejes af Kombit og Systematic. I systemet er der adgang til det landsdækkende cpr.-register, så adresser holdes opdateret. 

Hvad bruges dine data til?

Registreringen bruges kun til det formål at tilbyde dig adgang til alle bibliotekets tilbud fysisk og digitalt. Dine data videregives derfor også kun til dette formål og kun til leverandører, som vi har indgået databehandleraftale med. F.eks.:

  • brug af selvbetjeningsautomater
  • adgangskontrolsystem når personalet ikke er til stede
  • brug af bibliotekernes hjemmeside www.odsbib.dk
  • diverse tilbud om e-medier på vores hjemmeside, f.eks. eReolen, Filmstriben, Faktalink, Infomedia m.fl.
  • bestilling af materialer fra alle landets biblioteker via bibliotek.dk
  • adresse, e-mail, mobiltelefonnummer og din digitale postkasse benytter vi, når vi skal give dig besked om f.eks. bestilte materialer, der er til afhentning, påmindelser om du snart skal aflevere, hjemkaldelser og regninger.

Oplysningerne bliver også anvendt i Odsherred Biblioteks videnskabelige og statistiske undersøgelser. Enhver offentliggørelse af resultat fra sådanne undersøgelser vil være fuldt anonymiseret.

Når du benytter Odsherred Biblioteks hjemmeside, odsbib.dk, indsamler vi endvidere oplysninger om din IP-adresse samt hvilke sider og funktioner på hjemmesiden, odsbib.dk, du har klikket på. Disse oplysninger anonymiseres og benyttes af biblioteket til statistiske undersøgelser.

Vi har fået navne og adresseoplysninger fra CPR-registret ud fra dit CPR-nummer. Har du navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret, bliver dette respekteret i bibliotekets systemer.

Det er frivilligt, om du vil oprette dig som bruger hos Odsherred Bibliotek og benytte dig af bibliotekets tilbud, herunder benytte biblioteket uden for betjent åbningstid, benytte bibliotekets hjemmeside odsbib.dk, samt låne materialer og benytte bibliotekets e-ressourcer. Såfremt du opretter dig som bruger, er det er frivilligt, om du vil oplyse Odsherred Bibliotek om dit telefonnummer og din e-mail. Såfremt du ikke ønsker at oplyse hverken din e-mail eller dit telefonnummer, vil biblioteket ikke være i stand til at kontakte dig i forbindelse med påmindelser om aflevering, afhentning af reserverede materialer, og slettede reserveringer. Eventuelle regninger og saldoopgørelser vil dog blive sendt til din digitale postkasse.

Vi videregiver personoplysninger til andre offentlige myndigheder, når vi er berettigede eller forpligtede til det. Vi overdrager fx oplysninger i forbindelse med inddrivelse af gebyrer og erstatning. Vi overlader endvidere personoplysninger til databehandlere, der på vores vegne behandler oplysningerne.

De oplysninger vi har om dig, slettes automatisk, hvis du ikke har mellemværende med biblioteket og/eller ikke har været aktiv i tre år. Visse personoplysninger bliver automatisk slettet efter 30 dage. Det gælder oplysninger om afleverede materialer, betalte gebyrer, indholdet af beskeder sendt til dig og dine besøg på bibliotekerne uden for betjent åbningstid. Oplysninger om betalt erstatning slettes efter ét år.

Oplysninger om betaling af mellemværender vil i henhold til bogføringsloven blive opbevaret i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, hvor mellemværendet eller regningen er betalt.

Abonnenter på nyhedsbreve

Vi opbevarer data hos vores udbyder af nyhedsbreve, Ubivox. Konkret opbevarer vi den e-mailadresse du tilmelder vores nyhedsbrev, samt den IP-adresse du tilmelder dig fra. Du kan altid framelde dig vha. et link i bunden af alle nyhedsbreve, og du har mulighed for at bede os slette alle personhenførbare data fra nyhedsbrevssystemet. Vi benytter en funktion i vores mails, der skjuler alt personhenførbar data.
Det betyder, at vi kun kan se en generisk åbnings- og klikrate, samt hvilke enheder der er åbnet på, links der er klikket på - men ikke hvem der har foretaget handlingen

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Indsigtsret

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Den dataansvarlige er Odsherred Bibliotek, Borgerservice og Kulturhuse, Vesterbro Torv 4, 4500 Nykøbing Sjælland som kan kontaktes på telefon 59 66 50 00 eller biblioteket@odsherred.dk. Har du spørgsmål i forbindelse med bibliotekets behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Odsherred Kommunes databeskyttelsesrådgiver. Odsherred Kommunes databeskyttelsesrådgiverfunktion bliver varetaget af advokatselkabet Bech-Bruun, og der er derfor dem, du skal kontakte. Det kan du gøre på dpo.odsherred@bechbruun.com eller 72 27 30 02.