Personale

Personaleoversigt og e-mailadresser

Ledelse

 
Leder 
Jesper Lorentz Bertelsen jelbe@odsherred.dk
 
Borgerservice og administrativ leder
Kitt Rasmussen: kr@odsherred.dk
 
Økonomi og stedfortræder
Mette Ottesen Nordsted: meono@odsherred.dk
 
 

Biblioteket

Anette Rasmussen ara@odsherred.dk
Anna   antoj@odsherred.dk
Erla Einarsdóttir erei@odsherred.dk
Eva Nielsen evni@odsherred.dk
Helle Rekdal Schønemann hes@odsherred.dk
Henriette Elkjær Smedebøl heeha@odsherred.dk
Jannie Erlandsen jarer@odsherred.dk
Jens Hjorth Hansen jehh@odsherred.dk
Kim Mariegaard kma@odsherred.dk
Lene Hasselsteen lehas@odsherred.dk
Lærke Malmbak  lamst@odsherred.dk - barselsvikar
Mette Ahrenkiel Kristensen meakr@odsherred.dk
Mette Mathiasen metma@odsherred.dk
Nete Bækgaard Hermansen nebhe@odsherred.dk - barsel 2023
Silke Weitling  anbwe@odsherred.dk
Søren Sidelmann Basnov sosba@odsherred.dk
Tina Anette Jørgensen tianj@odsherred.dk

 

Borgerservice

Christina borgerservice@odsherred.dk
Diana borgerservice@odsherred.dk
Dorthe  borgerservice@odsherred.dk
Grete  borgerservice@odsherred.dk
Katrine  borgerservice@odsherred.dk
Louise  borgerservice@odsherred.dk 
Pia  borgerservice@odsherred.dk
Sandra borgerservice@odsherred.dk
Sarah borgerservice@odsherred.dk
Susanne borgerservice@odsherred.dk

 

Kulturhusene

Pernille Høst pehos@odsherred.dk
Søren Sidelmann Basnov sosba@odsherred.dk

 

Sidst redigeret 07-09-2023/ee