Ingen adgang til borgercomputere på biblioteket på grund af sikkerhedshensyn

Af Nete
10.09.20
Når du besøger dit lokale bibliotek vil du lige nu opleve, at tastaturer er fjernet og borgercomputerne er midlertidigt lukkede. Det sker på baggrund af en landsdækkende sikkerhedsbrist i de offentlige computere på biblioteker og borgerservicecentre, som der lige nu arbejdes hårdt på at udbedre.

Sikkerhedsbristen har gjort det muligt for it-kriminelle at indhente personlige oplysninger om de brugere, som har benyttet sig af de offentlige computere.

Vi har ikke kendskab til, at der har fundet denne type af it-kriminalitet sted i Odsherred. Derfor er den midlertidige nedlukning af borgercomputerne en forholdsregel, så vi kan undgå nogen form for misbrug af personlige oplysninger blandt vores brugere.

Det betyder, at det lige nu ikke er muligt at benytte sig af borgercomputerne i de syv filialer. Har du brug for hjælp eller adgang til computer, kan du fortsat få vejledning af bibliotekspersonale ved medbetjeningsstationerne i Nykøbing og Asnæs.